Reklamacje i zwroty

 • Reklamacje mogą dotyczyć zakupionych towarów, jak również sposobu realizacji transakcji w zakresie, za który odpowiedzialny jest Sprzedawca.
   
 • W sprawach niedotyczących towaru Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając do tego celu konta e-mail podanego przy złożeniu zamówienia lub swojego zarejestrowanego konta, pod adresem e-mail: sklep@celowniki24.pl, lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, albo osobiście pod adresem Celowniki24.pl

 

 • W sprawach reklamacji dotyczących towaru, wraz z jej złożeniem reklamujący zobowiązany jest przekazać towar Sprzedawcy – następuje to bądź droga pocztową, lub osobiście pod adresem Celowniki24.pl
   
 • Koszt zwrotu towaru ponosi reklamujący, zaś koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Sprzedawca.
   
 • Niezależnie od formy składanej reklamacji, musi ona zawierać precyzyjny opis zgłaszanego problemu.
   
 • W każdej sytuacji do dyspozycji naszych Klientów oddajemy wszystkie możliwe formy komunikacji, które znajdziecie Państwo w zakładce „KONTAKT”.
   
 • Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do zasadności reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
   
 • Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by przy uzasadnionej reklamacji zapewnić Użytkownikowi jak najszybsze zaspokojenie jego roszczeń.
   
 • Kupujący – konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od dnia wydania towaru.
   
 • Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając towar.  
   
 • Odstąpienia dokonuje się w drodze pisemnego oświadczenia, a wraz z nim Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy towar i oryginalne opakowanie. Zarówno zakupiony przedmiot jak i jego opakowanie nie mogą nosić znamion używania. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego pod adresem sklepu – Celowniki24.pl
   
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań użytkownika, takich jak udostępnianie haseł do swojego profilu, czy loginów i haseł do swoich kont poczty e-mail i w przypadku reklamacji związanej z takimi szkodami może odmówić jej uznania. 

KLIKNIJ, ŻEBY PRZECZYTAĆ O REKLAMACJACH I ZWROTACH W REGULAMINIE