Koszyk

Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy celowniki24.pl dostępny pod adresem internetowym www.celowniki24.pl  (dalej: „Sklep”) jest prowadzony i jest  własnością:  Wolfer Optics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Stare Grochale 27B, 05-155 Stare Grochale; NIP: 5311714945 (dalej: „Sprzedawca”).
 2. Treść strony www.celowniki24.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

§2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. W Sklepie umieszczone są informacje o towarach zawierające przynajmniej ich opis, cenę oraz dane o dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy.
 2. Cena podawana w złotych polskich i zamieszczona przy produkcie na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia przez Kupującego jest ceną wiążącą i ostateczną, zawiera podatek VAT i nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. W celu złożenia zamówienia towaru, Kupujący powinien:
  1. wypełnić i przekazać online formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu albo;
  2. zarejestrować się w Sklepie przy pomocy formularza rejestracyjnego, zalogować się jako zarejestrowany użytkownik Sklepu i zaakceptować zakup wybranych przez siebie towarów.
 4. Kupujący otrzymuje informację o całkowitej wartości zamówienia po dokonaniu wyboru formy dostawy i sposobu płatności.
 5. Jeżeli Kupujący jest konsumentem tj. nabywa towary w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą w odpowiedzi na złożone zamówienie oraz w celu potwierdzenia tożsamości Kupującego a także danych przez niego podanych w ramach zamówienia, Sprzedawca, w terminie dwóch dni roboczych od jego otrzymania, przesyła Kupującemu, na podany przez niego adres e-mail zawiadomienie o złożonym zamówieniu zawierające informacje o:
  1. zamówionych towarach i ich liczbie;
  2. cenie jednostkowej towaru i cenie łącznej zamówienia wraz z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług bądź innych należności publicznoprawnych związanych ze sprzedażą towaru;
  3. formie zapłaty;
  4. kosztach i sposobie dostawy;
  5. konieczności potwierdzenia zamówienia, w celu jego realizacji.

   Jeżeli Kupujący  jest już zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu, po zalogowaniu do swojego konta wszystkie informacje w procesie zakupu uzyskuje online, a potwierdzenie złożenia zamówienia otrzymują mailem z następującymi informacjami:
    
  6. zamówionych towarach i ich liczbie;
  7. cenie jednostkowej towaru i cenie łącznej zamówienia wraz z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług bądź innych należności publicznoprawnych związanych ze sprzedażą towaru;
  8. formie zapłaty;
  9. kosztach i sposobie dostawy.
    
 6. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca przesyła Kupującemu, na podany przez niego adres e-mail, zawiadomienie o złożonym zamówieniu zawierające podstawowe informacje o tym zamówieniu.
 7. Dokonane przez Kupującego ostateczne potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji poprzez przesłanie Kupującemu, który potwierdził złożenie zamówienia, na podany przez niego adres e-mail, zawiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

§3.  PŁATNOŚĆ ZA TOWARY

 1.       Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  a.        gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,
  b.        za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub Firmy Kurierskiej,
  c.        przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę w procesie realizacji zamówienia numer konta,
  d.        płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim). Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony sklepu.
  Płacę z inteligo (inteligo)
  – mTransfer (mBank)
  – MultiTransfer (mBank)
  – Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
  – Przelew z BPH (Bank BPH)
  – Płacę z iPKO (PKO BP)
  – Pekao24Przelew (Bank Pekao)
  – Płacę z iPKONET (PKO BP S.A.)
  – Płacę z IKO – Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy)
  – PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
  – MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
  – Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
  – Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
  – Alior Sync (Alior Bank)
  – Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
  – Płać z ING  (ING Bank Śląski)
  – Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski)
  – Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
  – DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.)
  – Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.)
  – Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.)
  – Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
  – PeoPay (Bank Pekao S.A.)
  – e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.)
  – Deutsche Bank Polska S.A.
  – Raiffaisen Bank Polska S.A.
  – Bank Pocztowy S.A.
  – Bank Spółdzielczy we Wschowie
  – Plus Bank S.A.
  – Millennium Bank S.A.
  – Credit Agricole Bank S.A.
  – Bank DnB Nord Polska S.A.
  – Bank Zachodni WBK S.A.
          
  e. płatnością online za pomocą karty płatniczej
                 – Visa
                 – Visa Electron
                 – MasterCard
                 – Maestro
                 – MasterCard Electronic

  Płatności ekspresowe obsługuje firma CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice NIP: 6292410801
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w §3. pkt 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
  3. W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§4.  DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa towaru dostarczanego Kupującemu na terenie Polski następuje:
  1. pocztą kurierską z przedpłatą lub za pobraniem na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej z przedpłatą lub za pobraniem na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu
  3. poprzez osobisty odbiór przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną w siedzibie Sprzedawcy
 2. Obowiązujący cennik kosztów dostawy na terenie Polski znajduje się na stronie Sklepu celowniki24.pl w zakładce: „PRZESYŁKA/ODBIÓR”. Niezależnie od tego Kupującemu podczas składania zamówienia każdorazowo zostaje przedstawiony dokładny koszt  dostarczenia  wybranych towarów na wskazany przez niego adres
 3. W przypadku zamówienia z dostawą poza granicami Polski, Kupujący po otrzymaniu potwierdzenia wraz z informacją o całkowitej wartości zamówienia, łącznie z kosztami dostawy, ale bez uwzględnienia kosztów ewentualnych, dodatkowych opłat celnych,  może dokonać wyboru jednego z dwóch sposobów płatności:
  1. płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  2. płatność elektroniczna przelewem bankowym lub kartą płatniczą 

Po otrzymaniu płatności lub informacji o prawidłowym jej wykonaniu sprzedawca dostarcza przedmiot zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej na wskazany przez Kupującego adres.

4. Odbierający towar – Kupujący lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru, z zachowaniem szczególnej staranności.

§5. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niedokładnego adresu
 2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
 3. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. 
 4. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w §5.pkt 2, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa §5.pkt 3 możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, przy czym przez towar rozumie się również jego oryginalne opakowanie.
 5. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem co do ilości lub rodzaju zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę w formie pisemnej. W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w sklepie celowniki24.pl niezbędne jest dostarczenie wadliwych towarów wraz z dowodem zakupu, a okres 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od momentu otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych towarów. Koszt zwrotu towaru ponosi reklamujący, zaś koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Sprzedawca.  
 8. Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając towar.        
 9. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, liczonych zgodnie z zapisami §5.pkt 7, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

§6.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kupujący rejestrując się w Sklepie celowniki24.pl i wybierając w trakcie rejestracji odpowiednie pole, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych Sklepie internetowym celowniki24.pl.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak rejestracji lub jednorazowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia bez rejestracji, uniemożliwia realizowanie zamówień Kupującego w Sklepie internetowym celowniki24.pl.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru.
 4. W razie wyrażenia przez Kupującego stosownej, dodatkowej zgody (poprzez zaznaczenie pola „Zapisz mnie na newsletter”) na otrzymywanie informacji handlowych o nowych produktach i promocjach Sklepu internetowego celowniki24.pl, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w zakresie objętym taką dodatkową zgodą.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).
 6. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20,10,2016 r.
 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176)
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Sklepu internetowego celowniki24.pl. Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 7 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej www.celowniki24.pl 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.